Articles tagged with: phân phối gió

Tiêu chuẩn lắp đặt ống gió và kênh phân phối gió

ĐƯỜNG ỐNG GIÓ VÀ KÊNH PHÂN PHỐI GIÓ

1 Khái quát

-  Theo mục đích của bản quy cách kỹ thuật này thì các định nghĩa sau đây sẽ được ứng dụng:

·  “Đường ống có áp suất thấp” có nghĩa là mỗi đường ống cung cấp không khí phải có áp suất tĩnh trong ống không > 500 Pa  và tốc độ không > 12 m/s.

· Mỗi đường ống gió phải được làm bằng tole có tráng kẽm.

2 Các kích thước.

-  Mọi kích thước của đường ống thể hiện trên các bản vẽ là kích thước bên trong nhỏ nhất để không khí đi qua, có nghĩa là bên trong phần cách âm nếu có.

-  Khi các khối lượng không khí được cấp bằng thiết bị do nhà thầu lắp đặt lớn hơn các khối lượng thiết  kế thì nhà thầu phải sửa đổi các kích thước của ống dẫn để duy trì các tốc độ của không khí trong ống đã thiết kế và các sửa đổi này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả dưới đây.

-  Khi nhà thầu muốn thay đổi kích cỡ của ống dẫn từ các kích thước thể hiện trên các bản vẽ để việc cắt thép tấm tiết kiệm hơn hoặc để tránh gây ra vật cản thì nhà thầu phải cung cấp các yêu cầu sau:

· Đường ống do nhà thầu thiết kế có công suất không bị giảm và tổng số lực cản ma sát không lớn hơn lực cản của đường ống đã được quy định.

· Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kích thước của đường ống khi được thay đổi sẽ không gây trở ngại cho kết cấu của tòa nhà hoặc bất kỳ công việc lắp đặt nào khác.

· Việc thay đổi này phải được đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận.

3 Đường ống làm bằng kim loại tấm.

-  Mọi ống dẫn bằng kim loại tấm phải được cuốn bằng máy và không có chỗ cong vênh và gợn sóng. Ở mọi điểm uốn và dịch chuyển, các thay đổi kích cỡ và chiều của ống phải thực hiện dần dần với góc tối đa là 15­­­­0, trừ khi được thể hiện khác đi. Ở nơi sử dụng các đoạn uốn vuông góc thì phải kết hợp với các tấm cuốn có độ dày gấp đôi. Việc tận dụng có thể thực hiện bằng cách biến đổi ống quanh chướng ngại vật, các giới hạn cục bộ tại các dầm …., với điều khiển đảm bảo tránh được tiếng ồn và đảm bảo tính năng động.

 

Hình ảnh

 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01