Articles tagged with: Điều khiển thông minh

Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh Intelligent Controller

Chức năng giao tiếp mới bằng hình tượng dể sử dụng – đơn giản hóa hệ thống điều khiển trung tâm VRV nhờ vào phương tiện đa ngôn ngữ.

Chức năng 1 : Hộ trợ điều khiển trung tâm khi sử dụng máy tính với trình duyệt web (tùy chọn)

Chức năng 2 : Gửi thông báo email cho địa chỉ cụ thể khi sự cố xảy ra (tùy chọn)

Chức năng 3 : Kết nối hệ thống dịch vụ mạng điều hòa không khí Chức năng 4 : Tăng gấp đôi số điểm điều khiển khi kết nối thêm bộ điều hợp DIII-NET Plus Adaptor (Tùy chọn)

Chức năng 5 : Điều khiển các thiết bị khác không phải là hệ thống lạnh (tương thích với bộ Dio Di)

Chức năng 6 : Chức năng liên kết điều khiển đơn giản.

 

Hình ảnh

 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01