Cách tính toán dung tích kho lạnh

Để cho bạn đọc, quý khách hàng nắm rõ về dung tích của kho lạnh một cách chi tiêt, Điện Lạnh Miền Nam xin giới thiệu đến quý khách bài đọc sau, giới thiệu chi tiết về cách tính dung tích của một kho lạnh.

 

Cách tính toán dung tích kho lạnh

*Thể tích kho lạnh :

Thể tích kho được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
E – Năng suất kho lạnh, Tấn sản phẩm
gV – Định mức chất tải của các loại kho lạnh, Tấn sản phẩm/m3

Diện tích chất tải

 

Diện tích chất tải của các kho lạnh được xác định theo công thức sau:

 

Trong đó:

F – Diện tích chất tải, m2
h – Chiều cao chất tải của kho lạnh, m
Chiều cao chất tải của kho lạnh phụ thuộc chiều cao thực tế h1 của kho. Chiều cao h1 được xác định bằng chiều cao phủ bì của kho lạnh, trừ đi hai lần chiều dày cách nhiệt h1 = H – 2.δ

Như vậy chiều cao chất tải bằng chiều cao thực h1 trừ khoảng hở cần thiết để cho không khí lưu chuyển phía trên. Khoảng hở đó tuỳ thuộc vào chiều dài kho, kho càng dài thì cần phải để khoảng hở lớn để gió lưu chuyển. Khoảng hở tối thiểu phải đạt từ 500 ÷800mm. Chiều cao chất tải còn phụ thuộc vào cách sắp xếp hàng trong kho. Nếu hàng hàng hoá được đặt trên các giá thì khả năng chất tải lớn, nhưng nếu không được đặt trên giá thì chiều cao chất tải không thể lớn được.
Chiều cao phủ bì H của kho lạnh hiện nay đang sử dụng thường được thiết kế theo các kích thước tiêu chuẩn sau: 3000mm, 3600mm, 4800mm, 6000mm. Tuy nhiên khi cần thay đổi vẫn có thể điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.

Chiều dày δ của kho lạnh nằm trong khoảng δ = 50 ÷ 200mm, tuỳ thuộc nhiệt độ bảo quản và tính chất của tường (tường bao, tường ngăn).

Diện tích cần xây dựng 

Diện tích kho lạnh thực tế cần tính đến đường đi, khoảng hở giữa các lô hàng, diện tích lắp đặt dàn lạnh vv… Vì thế diện tích cần xây dựng phải lớn hơn diện tích tính toán ở trên và được xác định theo công thức:

 

Trong đó:

FXD – Diện tích cần xây dựng, m2
βT – Hệ số sử dụng diện tích, tính đến diện tích đường đi lại, khoảng hở giữa các lô hàng, diện tích lắp đặt dàn lạnh vv… và được xác định theo bảng "Hệ số sử dụng diện tích" dưới

Hệ số sử dụng diện tích:

 

Bảng quý ước tính kích thước kho bảo quản tiêu chuẩn:

Bảng định mức chất tải:Trong đó:

a- Tường-trần;

b- Trần-trần;

c- Tường-nền;

d- Tường tường
1- Rivê;

2- Thanh nhôm góc;

3- Thanh nhựa;

4- Miếng che mối ghép;

5- Dầm mái;

6- Bách treo;

7- Thanh treo;

8- Thanh nhựa;
9- Miếng đệm;

10- Khoá cam-lock;

11- Nắp nhựa che lổ khoá

 

Bảng tiêu chuẩn chất tải của các loại sản phẩm:

Mô hình sơ đồ kho lạnh

Quý khách cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 

 

Hình ảnh

 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01