Dàn lạnh Kueba

Giá: Liên hệ

Kelvion – Kueba là một trong những nhà sản xuất trao đổi nhiệt hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực lạnh Công nghiệp. Dàn lạnh Kueba được sản xuất từ những năm 1920. Và từ năm 2015 mang tên Kelvion.