Cung cấp, thay Block máy lạnh công nghiệp

Giá: Liên hệ

Block máy lạnh hay còn gọi là lốc máy lạnh, lốc điều hòa, hoặc máy nén lạnh. Nó là một motor(Động cơ điện) dạng kín thường có dạng màu đen hoặc xanh được lắp đặt bên trong dàn nóng của máy lạnh, cụm dàn ngưng kho lạnh,…