Cửa trượt kho lạnh (Cửa Lùa)

Giá: Liên hệ

  • Tốc độ đóng mở cửa: 42 inches/s
  • Cấu tạo: Vật liệu polyurethane, 2 mặt bọc tole colorbond/inox
  • Tính năng: Cách âm, cách nhiệt
  • Kích thước chuẩn:
    • 1.200mm (rộng) x 2.000mm (cao)
    • 2.000mm (rộng) x 2.500mm (cao)
    • 2.200mm (rộng) x 3.000mm (cao)